top of page

Cyber MDX

Řešení CyberMDX se zaměřuje na IoT, zdravotnická zařízení a zařízení připojená do klinické sítě, poskytující úplnou viditelnost a ochranu sítě využitím naší odborné znalosti s technologií umělé inteligence (AI), zranitelnosti zdravotnických prostředků, výzkumu a široké škály kybernetických schopností. Řešení CyberMDX detekuje a vyhodnocuje potenciální hrozby implementací čtyř vrstev zabezpečení.

  • inventarizace a scanování zařízení

  • zhodnocení rizik a preventivní doporučení

  • detekce hrozeb a slabých míst

  • vyhodnocení a zajištění bezpečnosti

Device-Centric-Risk-Management (DCRM)

Cyber MDX poskytuje průběžné hodnocení rizik všech vašich připojených aktiv, včetně profilů zranitelnosti a dodržování předpisů. Tím ale nekončíme - řešení nabízí seznam prioritních skupin aktiv a doporučené akce k nápravě nebo zmírnění rizika spojená s těmito aktivy ve třech odlišných ochranných vrstvách:

  • na zařízení

  • v síti

  • na perimetru

To je ze své podstaty robustnější než jiná řešení, která

zaměřují své zabezpečení a řízení rizik pouze na síťovou vrstvu.

bezpečná a efektivní péče

ochrana před nechtěnými náklady

ochrana dat pacienta

Připojená zdravotnická zařízení obvykle nejsou pro nativní IT řídící systémy viditelná. V důsledku toho mnoho nemocnic neví, kolik je připojeno zdravotnických zařízení, typ zdravotnického zařízení, popř. jakékoli povědomí o jejich stavu rizika kybernetické bezpečnosti. Ještě horším faktem je, že je téměř neviditelné, zda zdravotnické prostředky již mají byly napadeny.
Lékařské přístroje disponují širokou škálu operačních systémů a komunikačních protokolů a současná řešení kybernetické bezpečnosti plně nerozumí těmto zařízením nebo jejich protokolům a nemůže zajistit dostatečné zabezpečení.

Základní otázky řídí proces řízení rizik. Jaké chyby zabezpečení ovlivňují aktivum? Jaká je závažnost? Co jsou faktory, které by mohly ovlivnit bezpečnost pacientů nebo jiné cíle podnikání?
Nejprve musíte zvážit možnosti náprav na zařízení včetně opravy nebo použití změn konfigurace a porozumění tomu, jaké je očekávané snížení rizika pro každý případ.
Technologie CyberMDX umožňuje sběr a analýzu smysluplných údajů, které poskytnou odpovědi na tyto otázky a pomohou řídit rozhodování k vyřešení těchto problémů. Náš přístup DCRM také zahrnuje úvodní pracovní toky a zabezpečení, který vám pomůže efektivně řídit rizika.

Zranitelnost, sanace a zmírňování rizik

Produktové listy a brožury

Cyber MDX Control Center

Hlavní ovládací panel 

produktový list

Imaging Device Security Gap Analysis

Služba identifikace a nápravyrizik

produktový list

Healthcare Security Suite

Základní charakteristika systému

brožura

Proof of Value

30 denní názorný plán na zkoušku

brožura

bottom of page