top of page

Nabízená řešení

a produkty

Bezpečná ICT architektura

Bezpečnostní architektura je definicí celkového systému potřebného k ochraně ICT infrastruktury firmy / organizace. My pod takový systém zahrnuje analýzy, technické a konfigurační specifikace, procesy a standardní provozní postupy (SOP), které se podílejí na prevenci a obraně před bezpečnostními hrozbami. Kvalitní bezpečnostní architektura je postavena na čtyřech základních pilířích a je tvořena kombinací procesů, dokumentací, technologií a lidí.

Cyber MDX

Jsme partnerem nadnárodní společnosti Cyber MDX poskytující systém pro zabezpečení nemocnic. Nabízíme POV (proof of value) přímo u zákazníka, kde je možné po dobu cca 30 dní vyzkoušet funkcionalitu systému.

Poslání organizací poskytujících zdravotní péči je poskytovat lékařskou péči nejvyšší kvality pro blaho svých pacientů. Poskytovatelé zdravotní péče spoléhají na bezproblémový chod připojených lékařských a jiných IoT zařízení. Na rozdíl od jiných IT prostředků, propojené lékařské a IoT zařízení jsou často nechráněná nebo neřízená. Díky tomu jsou extrémně citlivé na ransomware, mallware nebo jiné útoky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost pacienta, soukromí dat a dodržování předpisů.
Drtivá většina zdravotnických prostředků (přibližně 55-80%) běží na zastaralých
systémech. Většina nemocničních sítí postrádá viditelnost a možnost ovládat tyto a ostatní zařízení připojené k jejich síti. Tato mezera omezuje schopnost identifikovat kritické události, určit zdroj problému a efektivně reagovat.

Vícefaktorové ověřování

Pokud si myslíte, že vícefaktorové ověřování (MFA) je určeno pouze pro velké společnosti s mnohačlennými IT teamy, tak jste na omylu. Tento způsob ověřování je vhodný pro každého, kdo to myslí s bezpečností vážně. 

Nástroje pro vzdálenou spolupráci a sdílení

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page